Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

unicornsofdoom
17:00
9049 3cb1 500
Reposted fromlsm lsm vialedzakov ledzakov

June 23 2015

unicornsofdoom
21:42
:3
Reposted fromapocalipsecorps apocalipsecorps viatrikk trikk

June 21 2015

unicornsofdoom
18:13
7585 04d6
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagubert gubert

June 18 2015

unicornsofdoom
08:37
5164 c956
Reposted fromfungi fungi viatrikk trikk
unicornsofdoom
08:30
9309 5b2c 500
Reposted fromczinok czinok viatomash tomash

June 14 2015

unicornsofdoom
20:32
Reposted frompl pl vialedzakov ledzakov

June 07 2015

unicornsofdoom
21:07

June 06 2015

unicornsofdoom
22:26
7237 6de7 500
Reposted fromkjuik kjuik viamegustonanista megustonanista
unicornsofdoom
22:20
7187 8f91 500
<yep>
Reposted fromapocalipsecorps apocalipsecorps viathuskov thuskov

June 05 2015

unicornsofdoom
19:51
8614 6845 500
Reposted frombiszkopcik biszkopcik viagubert gubert
unicornsofdoom
19:51
Oh how long i'm still trying to achieve this
Reposted fromlafrog lafrog viagubert gubert
19:51

Unexpected output


/* by Tito_M */

unicornsofdoom
19:50
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagubert gubert
unicornsofdoom
19:49
7283 bd8b
Reposted frominkwizytor inkwizytor viagubert gubert
unicornsofdoom
19:49
7494 5890
Reposted fromMacManus MacManus viagubert gubert
19:48
8687 cf1c

morganperreault:

smooth as ice

Reposted fromekelias ekelias viagubert gubert
19:43
0667 d7f5

superhighschoolleveluguu:

cutbu:

read more comics

#I THOUGHT THIS WAS GOING TO BE INSPIRATIONAL

Reposted fromdayum-strider dayum-strider viagubert gubert

June 03 2015

unicornsofdoom
20:28

June 02 2015

22:17
6129 b24e 500

potatohips:

bearren:

bearren:

Å̦̬̥͍͉̭̐͟͝R̻̲̲̩͕ͦ̽ͫ͡E̹͙̼͔̰̭̥͚ͦ͐͝ ̶́͏͉Y̴̱̤̣̽̾̂̈̓́̚Ǫ͉̊̂ͮ̅ͥ́Ű̷̘͉͙̣̘͈̥ͮ̔͢ ̧̘̟̙̫̱̤ͬͮ͂͟͡R̶͛ͫ̀҉͕͙̰̠ͅE̓͐̋̓̆̈҉̥͉̹̯̩Ã̸͉̰̞̰̫̹͉D̦̙͚̄̄̒̓͛̀ͫͨ͐Y̶̧̥̯̹͛ͩ̍͆ͨ̈́̏̓ͦ ̾̍͊͆ͮͧͧ͒͘҉̰̠̪͙͇̲̠ͅK̶̖̝͔̹̻̳ͪ͂͋̔͛͑̚͠I̷̷̍̉ͨ̽͒̈͏̙D͕̥̖̤̐̎ͪ̔̆S̲̩͓̏̉ͯ͢?͖̹̞͔͈̝̪̞̓ͥ̉ͪ͐͂̔̌̀̕ 


Update: he is now on the ceiling and possibly even more terrifying than before

image

R I S E

Reposted frommeerareed meerareed viadarthsadic darthsadic

June 01 2015

unicornsofdoom
14:51
Jesteś policjantem, zdecydowałeś się bronić kraju przed wszelkimi chujowymi elementami, dostałeś przydział na stadion, używasz underpowered, znerfionej broni z chujową amunicją, strzelasz losowo w tłum, okazało się, że seba wyjebał wszystkie punkty odporności w broń ciętą, 1 pkt obrażeń z gumowej kuli go zabija. Tracisz pracę przez sebę co nie umie zrobić zbalansowanej postaci pod pvp.

Comments:
>No i tak kończy team, który składa się z samych tanków, dpsów i nie zatroszczył się o żadnego healera. Nooby powinny mieć zakazy stadionowe. Albo niech grają na PvE.

>Skoro był taki skłiszi asasinem to czemu grał jak tank? Jego wina, że ma problem z pozycjonowaniem

>Dostań z broni zaprojektowanej żeby nie zabijała
Bądź takim zjebem, że sam bóg chce żebyś zdechł

>Seba pomylił instancje. Easyfrag.
Reposted fromrrandom rrandom viatomash tomash
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl