Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2015

19:51

Unexpected output


/* by Tito_M */

unicornsofdoom
19:50
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagubert gubert
Sponsored post
soup-sponsored
04:52
unicornsofdoom
19:49
7283 bd8b
Reposted frominkwizytor inkwizytor viagubert gubert
unicornsofdoom
19:49
7494 5890
Reposted fromMacManus MacManus viagubert gubert
19:48
8687 cf1c

morganperreault:

smooth as ice

Reposted fromekelias ekelias viagubert gubert
19:43
0667 d7f5

superhighschoolleveluguu:

cutbu:

read more comics

#I THOUGHT THIS WAS GOING TO BE INSPIRATIONAL

Reposted fromdayum-strider dayum-strider viagubert gubert

June 03 2015

unicornsofdoom
20:28

June 02 2015

22:17
6129 b24e 500

potatohips:

bearren:

bearren:

Å̦̬̥͍͉̭̐͟͝R̻̲̲̩͕ͦ̽ͫ͡E̹͙̼͔̰̭̥͚ͦ͐͝ ̶́͏͉Y̴̱̤̣̽̾̂̈̓́̚Ǫ͉̊̂ͮ̅ͥ́Ű̷̘͉͙̣̘͈̥ͮ̔͢ ̧̘̟̙̫̱̤ͬͮ͂͟͡R̶͛ͫ̀҉͕͙̰̠ͅE̓͐̋̓̆̈҉̥͉̹̯̩Ã̸͉̰̞̰̫̹͉D̦̙͚̄̄̒̓͛̀ͫͨ͐Y̶̧̥̯̹͛ͩ̍͆ͨ̈́̏̓ͦ ̾̍͊͆ͮͧͧ͒͘҉̰̠̪͙͇̲̠ͅK̶̖̝͔̹̻̳ͪ͂͋̔͛͑̚͠I̷̷̍̉ͨ̽͒̈͏̙D͕̥̖̤̐̎ͪ̔̆S̲̩͓̏̉ͯ͢?͖̹̞͔͈̝̪̞̓ͥ̉ͪ͐͂̔̌̀̕ 


Update: he is now on the ceiling and possibly even more terrifying than before

image

R I S E

Reposted frommeerareed meerareed viadarthsadic darthsadic

June 01 2015

unicornsofdoom
14:51
Jesteś policjantem, zdecydowałeś się bronić kraju przed wszelkimi chujowymi elementami, dostałeś przydział na stadion, używasz underpowered, znerfionej broni z chujową amunicją, strzelasz losowo w tłum, okazało się, że seba wyjebał wszystkie punkty odporności w broń ciętą, 1 pkt obrażeń z gumowej kuli go zabija. Tracisz pracę przez sebę co nie umie zrobić zbalansowanej postaci pod pvp.

Comments:
>No i tak kończy team, który składa się z samych tanków, dpsów i nie zatroszczył się o żadnego healera. Nooby powinny mieć zakazy stadionowe. Albo niech grają na PvE.

>Skoro był taki skłiszi asasinem to czemu grał jak tank? Jego wina, że ma problem z pozycjonowaniem

>Dostań z broni zaprojektowanej żeby nie zabijała
Bądź takim zjebem, że sam bóg chce żebyś zdechł

>Seba pomylił instancje. Easyfrag.
Reposted fromrrandom rrandom viatomash tomash

May 31 2015

unicornsofdoom
23:11
9592 1c2f 500
Reposted fromocks ocks viagifluv gifluv

May 28 2015

unicornsofdoom
22:02
4988 6f5e 500
Reposted fromonionrings onionrings vianiggertits niggertits
unicornsofdoom
21:56
Reposted fromcarfreitag carfreitag viahatekids hatekids
unicornsofdoom
21:45
0781 9b56
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viakundel kundel
21:42
1705 f96d

4gifs:

Derp-mode activated. [video]

Reposted fromwit wit viasiostra siostra
unicornsofdoom
18:30
Reposted frompl pl viathuskov thuskov
unicornsofdoom
12:11
Reposted fromLane Lane viasfm sfm
unicornsofdoom
11:55
2088 74aa 500
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viatfu tfu

May 26 2015

unicornsofdoom
20:54
Reposted fromvideogames videogames viaszczeblo szczeblo
unicornsofdoom
20:41
Reposted fromgameofthrones gameofthrones viatomash tomash
unicornsofdoom
20:39
5107 153a
Reposted fromgosienia gosienia viatomash tomash
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...